วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับคุณหมอ 062-651-9364

Attachment: กรณีที่ดูดหน้าท้อง กับเอวเอส แนะนำให้ใส่ที่รัดหน้าท้องเพิ่ม