วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับคุณหมอ 062-651-9364

Attachment: กรองเอาเฉพาะส่วนสเต็มเซลล์ไขมัน หรือนาโนแฟตออกมา

กรองเอาเฉพาะส่วนสเต็มเซลล์ไขมัน หรือนาโนแฟตออกมา

เมื่อปั่นแยกไขมันออกมาแล้วเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนสเต็มเซลล์ไขมัน หรือนาโนแฟตออกมา

Leave a reply