วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับคุณหมอ 062-651-9364

Attachment: กรณีมีโรคประจำตัวควรแจ้งให้แพทย์ทราบ