วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับคุณหมอ 062-651-9364

Attachment: โรคประจำตัวต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง ลมชัก เป็นต้น

Leave a reply