วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับเรา 062-651-9364

Attachment: นำไปใส่ในหลอดเลือด ที่มีสารสำหรับป้องกันการแข็งตัวของเลือด