วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับคุณหมอ 062-651-9364

Attachment: โดยเราจะดูดเอาเฉพาะชั้นตรงกลาง ที่มีลักษณะ สีเหลืองใส ที่มีตัวเกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้น เนื่องจากมีส่วนผสมของ growth factor

โดยเราจะดูดเอาเฉพาะชั้นตรงกลาง ที่มีลักษณะ สีเหลืองใส ที่มีตัวเกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้น เนื่องจากมีส่วนผสมของ growth factor

โดยเราจะดูดเอาเฉพาะชั้นตรงกลาง ที่มีลักษณะ สีเหลืองใส ที่มีตัวเกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้น เนื่องจากมีส่วนผสมของ growth factor

Leave a reply