วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับเรา 062-651-9364

รับประกันการทะลุตลอดชีวิต และการเบี้ยวเอียงอีก 6เดือน

รับประกันการทะลุตลอดชีวิต และการเบี้ยวเอียงอีก 6เดือน

การรับประกันผลงาน

รับประกันผลงานทุกหัตถการ ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า ทุกหัตถการที่ทำกับต้นหลิว คลินิกเวชกรรม คุณจะได้รับการรับประกันสามารถปรึกษากับคุณหมอได้ตลอดเวลา ไม่มีทอดทิ้ง เพราะเราใส่ใจคุณ

เงื่อนไขการรับประกัน และการบริการ

 1. เคสเสริมจมูก หรือเสริมคาง รับประกันแก้ไขฟรี กรณีต้องถอดซิลิโคนและใส่ใหม่จากซิลิโคนโผล่หรือทะลุ หรือถอดซิลิโคนเนื่องจากกรณีที่อาจเป็นอันตรายต่อคนไข้ ที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ หรือกระทบกระแทกรุนแรง รับประกันตลอดอายุการใช้งานของซิลิโคน (คนไข้ชำระเพียงค่ายาและเซตทำแผล 1,000 บาท)
 2. เคสเสริมจมูก หรือเสริมคาง รับประกันซิลิโคนเอียงจากการผ่าตัดที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุกระแทก ฟรีค่าแก้ไข รับประกันเป็นเวลา 6 เดือน (คนไข้ชำระเพียงค่ายาและเซตทำแผล 1,000 บาท)
 3. เคสเสริมจมูก หรือเสริมคาง รับประกันกรณี ซิลิโคนขนาดไม่เป็นที่พอใจ ต้องการลดขนาดให้ต่ำลงหรือเล็กลง กรณีไม่ต้องเปลี่ยนซิลิโคน เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 4,000 บาท + ค่ายาและเซตทำแผล 1,000 บาท รับประกันเป็นเวลา 6 เดือน
 4. เคสเสริมจมูก รับประกันกรณี ซิลิโคนขนาดไม่เป็นที่พอใจ ต้องการเพิ่มขนาดให้โด่ง ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ต้องเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 7,000 บาท + ค่ายาและเซตทำแผล 1,000 บาท รับประกันเป็นเวลา 6 เดือน
 5. เคสผ่าตัดตกแต่งหนังตา รับประกันชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน ผ่าตัดแก้ไขฟรี (คนไข้ชำระเพียงค่ายาทานและเซตทำแผล 1,000 บาท + ค่ายาฉีด 600 บาท) รับประกันเป็นเวลา 6 เดือน
 6. เคสผ่าตัดตกแต่งหนังตา รับประกันกรณี ชั้นตา หรือหนังตา หลับตาแล้วปิดไม่สนิท แก้ไขฟรี (คนไข้ชำระเพียงค่ายาทานและเซตทำแผล 1,000 บาท + ค่ายาฉีด 600 บาท) รับประกันเป็นเวลา 6 เดือน
 7. เคสผ่าตัดปากบาง ปากกระจับ กรณีปากไม่เท่ากัน หรือไม่เป็นกระจับ โดยต้องประเมิน ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป รับประกันแก้ไขฟรี (คนไข้ชำระเพียงค่ายาทานและเซตทำแผล 1,000 บาท + ค่ายาฉีด 600 บาท) รับประกันเป็นเวลา 6 เดือน
 8. เคสผ่าตัดปากบาง ปากกระจับ กรณีแผลแยก รับประกันแก้ไขฟรี (คนไข้ชำระเพียงค่ายาทานและเซตทำแผล 1,000 บาท + ค่ายาฉีด 600 บาท) รับประกันเป็นเวลา 2 เดือน
 9. ทุกหัตถการกรณีติดเชื้อ ที่บริเวณผ่าตัด ดูแลรักษาฟรี ด้วยยาฉีด ภายใน 7 วันแรกของการผ่าตัด

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน และการบริการ

 1. แพทย์นัดให้คนไข้มาตรวจหรือปรึกษาตามกำหนดนัด แต่คนไข้ปฏิเสธการเข้าตรวจหรือปรึกษา
 2. ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในแต่ละหัตถการ