วัน-เวลาทำการ: 9:00-19:00น. (จันทร์-อาทิตย์)
พูดคุยกับเรา 062-651-9364

Tag: เป็นประจำเดือน

เป็นประจำเดือน ดูดไขมันได้ไหม ?

เป็นประจำเดือน ดูดไขมันได้ไหม ?

เนื่องจากการดูดไขมันแต่ละครั้ง จะมีการเสียสารน้ำ เสียเลือด และสูญเสียไขมัน โดยจะเสียสารเหล่านี้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ร่างกายยังปรับตัวไม่ทัน กรณีเราเป็นกลุ่มคนที่เป็นโลหิตจาง หรือพาหะที่ได้รับเลือด จึงไม่ควรดูดไขมัน

Read more